Siirry sisältöön

Kyläkumppani

Kyläkumppani-hanke

Edellinen Kyläkumppani-hanke päättyi 31.12.2014. Sekin oli kaksivuotinen hanke.

Kaupungin ja kylien organisaatioiden välisissä palavereissa todettiin, että kyläläiset ovat kaivanneet tukea kyliensä kehittämiseen sekä aiempaa välittömämpää yhteyttä kaupungin organisaatioon ja päättäjiin. Sekä Keski-Savon maaseudun ja kylien kehittämisohjelmassa että Pieksämäen kaupunginvaltuuston aloitteessa peräänkuulutettiin kyläasiamiestä, joka tukisi kylien käytännön kehittämistyötä ja viestittäisi kylien kehittämistarpeista eteenpäin kaupungin eri hallintokuntiin. Vastaavasti kyläasiamies toimii myös kaupunkiorganisaation tiedonvälittäjänä kylille päin.

 

Kyläkumppani-hankkeen aikana on tarkoituksena muodostaa jäntevä yhteistoimintaverkosto eri kylätoimijoiden, järjestöjen, yhdistysten sekä kaupungin organisaatioiden välille. Hankkeen hyötyjinä ovat Pieksämäen kylien asukkaat, vapaa-ajan asukkaat, maatilayrittäjät, maaseudun yrittäjät sekä yrittäjäksi aikovat. Hankkeessa työskentelee kokoaikainen projektipäällikkö, kyläasiamies, joka toimii matalan kynnyksen yhteyshenkilönä eri tahoille.

 

Hankkeen tavoitteena on edistää kylien välistä tiedotusta sekä kylien ja kaupungin välistä tiedonkulkua. Hankkeen aikana on tarkoitus laatia tai päivittää kylien kyläsuunnitelmat sekä avustaa kylien hankeaihioiden eteenpäin viemisessä sekä eri rahoituskanavien miettimisessä. Lisäksi Kyläkumppani-hankkeessa kartoitetaan ja etsitään ratkaisumalleja kylien lähipalvelutarpeisiin yhdessä Yhteiskunnallinen yrittäjyys -hankkeen kanssa, sekä auttaa uusyrityksiä alkuun yhdessä Pieksämäen elinkeinotoimen sekä muiden elinkeinojen kehittäjien kanssa.

 

Hankkeen toteutusaika 1.5.2012-31.12.2014 ja kokonaisbudjetti 168 000 €.

Linkki loppuraporttiin: kylakumppani_loppuraportti_aukeamina

 

Lähipalveluiden kehittäminen kylillä on yksi Pieksämäen kyläkumppani-hankkeen päätavoitteista. Maaseudun erilaisten peruspalveluiden tarjoaminen lähipalveluina on paitsi asukkaiden, myös yrittäjien, kesäasukkaiden sekä maalle muuttavien etu.

Välttämättömillä lähipalveluilla tarkoitetaan mm. infrastruktuuria, kuten toimivia tie-, puhelin- ja tietoverkkoja. Laajemmin lähipalveluiksi mielletään esimerkiksi lähikauppa- ja postipalvelut sekä päivähoito. Myös harrastusmahdollisuudet sekä lapsiperheille, vanhuksille, vammaisille ja sairaille tarkoitetut hoiva- ja asioimispalvelut kuuluvat lähipalvelujen piiriin.

Lähipalveluissa on kyse ennen kaikkea palvelun saavutettavuudesta. Keskeisintä ei ole välimatka, vaan se, että palvelu on saatavissa ja sitä on helppo käyttää. Harvemmin tarvittava palvelu voi sijaita kauempanakin.

Pieksämäen kyläkumppani ja Yhteiskunnallinen yrittäjyys Etelä-Savossa -hankkeet tekevät yhteistyötä lähipalveluiden kehittämiseksi kylillä.

Olemme kartoittaneet syksyllä 2012 lähipalvelujen tarpeet Vanajan, Venetmäen ja Paltasen eli Läntisten kylien alueella. Kartoituksen tuloksista voit lukea lisää tästä.

Pieksämälle on perustettu myös lähipalveluosuuskunta Jeesi!