Siirry sisältöön

Kysy pois -palstalle voit esittää mieltäsi askarruttavia kysymyksiä Pieksämäen toiminnasta. Ohjaamme kysymyksenne eteenpäin ja liitämme vastauksen tälle palstalle. Jätä kysymys tästä!

 

Kysymyksiä:

Vuonna 2018

 

Ennen vuotta 2018

 

Vastauksia:

Millaisia avustuksia kaupunki jakaa?

Vastaaja:

Vastaus:

Pieksämäen kaupungin toiminta-avustuksien hausta kerrotaan kaupungin verkkosivuillla seuraavasti: Vapaa-aikalautakunta myöntää toiminta-avustuksia kulttuuritoimintaan ja liikuntatoimintaan. Nuorisotoimen avustukset myöntää koulutuslautakunta. Kaupunginhallitus myöntää keväisin toiminta-avustuksia muuhun toimintaan.

Vapaa-aikalautakunnan, koulutuslautakunnan ja
kaupunginhallituksen toiminta-avustusten haku vuonna 2014 on maanantaihin
maaliskuun 31. päivä klo 15.00 mennessä:

- kulttuuritoimintaan 35 000 euroa,
- liikuntatoimintaan 43 500 euroa,
- nuorisotoimintaan 29 100 euroa,
- muuhun toimintaan (kh) 10 000 euroa

Avustusanomukset on toimitettava määräaikaan
mennessä os. Pieksämäen kaupunki,  PL 125, 76101 Pieksämäki tai kaupungintalon
palvelupisteeseen, (Pertinkuja 1).  Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Avustukset julistetaan haettavaksi lehti-ilmoituksella.

Anomukset osoitetaan vapaa-aikalautakunnalle tai koulutuslautakunnalle.Lomakkeita saatavana kaupungintalon palvelupisteestä, Virtasalmen, Jäppilän, Kanttilan ja Poleenin kirjastoista sekä uimahallilta ja kaupungin verkkosivuilta.


Kaupunki etsii säästökohteita toiminnastaan. Normaalisti säästöideoita löytää kun selaa ostolaskuja. Kenellä on oikeus tutkia kaupungin verorahoilla maksettuja laskuja ja menotositteita?

Vastaaja: Ulla Nykänen, Pieksämäen kaupungin hallintojohtaja

Vastaus: Kaupungin taloudenpitoa on tositetasolla oikeus tarkastella vain tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan jäsenten kollegiaalisesti, ei yksilöinä. Kirjanpito sisältää yksityishenkilöidenkin tietoja ja niitä koskee salassapitovelvollisuus. Julkisuuslain 21 §:ssä on säädetty perusteista, joiden mukaan viranomainen voit tuottaa raportteja atk-rekisterien tiedoista.

”Viranomainen voi pyynnöstä tuottaa ja luovuttaa eri käyttötarkoituksia varten automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpitämäänsä yhteen tai useampaan tietojärjestelmään talletetuista merkeistä muodostetun tietoaineiston, jos tietoaineiston luovuttaminen ei sen muodostamisessa käytettyjen hakuperusteiden, tietojen määrän tai laadun taikka tietoaineiston käyttötarkoituksen vuoksi ole vastoin sitä, mitä asiakirjan salassapidosta ja henkilötietojen suojasta säädetään.”


Ketkä voivat käyttää koululaiskyytejä?

Vastaaja: Pasi Haverinen, Pieksämäen kaupungin liikennesuunnitteljia

Vastaus: Koulukuljetuksia hoitavissa takseissa saa ostajan eli kaupungin puolesta olla kyydissä muitakin, kunhan heistä ei aiheudu lisäkustannuksia kaupungille.
Kuljetusreitti eikä matka-aika saa pidentyä (ainakaan merkittävästi) muiden matkustajien vuoksi, eli koululaiset ovat aina etusijalla. Koululaiskuljetuksen taksiautoilijalla ei myöskään ole velvoitetta ottaa muita matkustajia. Kustannuksista sopiminen on autoilijan ja matkustajan välinen asia.

Ongelmana lienee se, että koulutaksit ovat yleensä aivan täynnä. Olisihan se jo huonoa koulukuljetusten suunnittelua, jos ne eivät olisi. Parhaiten asia selviää ottamalla yhteyttä suoraan kullakin kylällä koulukuljetuksia hoitavaan autoilijaan.

Sen sijaan kaikki koulukuljetusten bussireitit, ovatpa ne sitten yhtiöiden omia reittivuoroja, ELY-keskuksen ostamia tai kaupungin ostamia, ovat aina avointa joukkoliikennettä eli jokainen voi matkustaa niillä normaalin Matkahuollon taksojen mukaisesti.


Miten toimitaan jos haluaisimme saada kylälle Seutuopiston piirin?

Vastaaja: Päivi Majoinen, Pieksämäen seutuopiston rehtori

Vastaus: Opistolta lähetetään kyläyhdistyksille kirje helmi-maaliskuun vaihteessa, jossa ohjeistetaan kurssitoiveiden jättämiseen opistolle maaliskuun loppuun mennessä. Jos kyläläiset eivät ehdi kokoontua ja sopia kurssitoiveita tällä  aikataululla, otamme toki myöhemminkin tulleet toiveet huomioon. Jos toiveita on monta, kyläväen kokouksessa on hyvä keskustella, mikä kurssi tuntuu kyläläisistä tärkeimmälle. Kylien toiminta on opistolle tärkeää ja usean kylän kanssa neuvotellaan kylän toivoman kurssin käynnistämisestä myös kesken lukuvuotta.

Seutuopiston keväinen kirje tavoittaa yhdistyksen parhaiten, kun meillä on tiedossa oikeat yhteystiedot. Pidättehän meidät ajan tasalla!


Saammeko kaupungilta tukea käyttökuluihin, jos jäädyttäisimme itse kylän luisteluradan, huolehtisimme itse kylän hiihtoladusta? Miten tukea haetaan ja mitkä ovat kriteerit?

Vastaaja: Antti Nousiainen, Pieksämäen kaupungin liikuntapalvelupäällikkö

Vastaus: Kyllä, tukea on mahdollista saada. Kylien liikuntapaikkojen hoitoa varten on olemassa liikuntapaikka-avustus. Erillinen hakulomake löytyy sportpieksamaki.fi sivustolta (liikuntapaikka-avustushakemus). Tukea myönnetään järjestöille, kylätoimikunnille ja yksittäistapauksissa yksityisille henkilöille. Kyseessä on vuosittain erikseen myönnettävä avustus, ei täysimääräinen tuki.