Etusivu Yhdistys Toiminta
Pieksämäen kylät ry:n toiminta

Vuoden 2012 alussa perustetun Pieksämäen kylät ry:n tarkoituksena on toimia kylätimikuntien sekä asukasyhdistysten toimiala- ja yhteistyöelimenä sekä kylä- ja asukastoiminnan edunvalvojana Pieksämäen kaupungissa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • edistää kylä- ja asukastoimikuntien omtoimisuutta
  • ohjaa ja neuvoo jäsenyhdistyksiään näiden yhteistoimitaan kuuluvissa asioissa
  • järjestää kokouksia, kyläpäiviä, lueto- ja esitemätilaisuuksia sekä muuta jäsenille ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa
  • osallistuu toiminta-alueensa kylä- ja asukasyhdistysten ja -toimikuntienetujärjestönä Pieksämäen aluetta koskevassa suunnittelussa ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon
  • on yhteistyössä kylätoiminnan keskusjärjestöjen sekä alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa kylien ja kaupunginosien eämään vaikuttavien tavoitteiden toteuttamiseksi
  • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja Pieksämäen kupungille ja muille viranomaisille
  • sekä pitää rekisteriä Pieksämäen seudulla toimivista kylä- ja asukastoimikunnista ja -yhdistyksistä.

Piesämäen kylät ry hallinnoi vuoden 2012 alkupuolella alkanutta Kyläkumppani-hanketta sekä toukokuussa 2015 käynnistynyttä Kyläkumppani plus -hanketta.

Viimeksi päivitetty 01.12.2015 14:38